Centrum Klavertjedrie


 

BNS THERAPIE

 

 

Bioresonantie, Nosoden en Substitutie therapie, ontwikkeld door Hans Reynen, arts/homeopaat te Deurne.

 

Bioresonantie

 Uitgangspunt bij bioresonantie is,dat elk orgaan een specifieke elektromagnetische trillingsfrequentie heeft.

Bij ziekte of onbalans in het lichaam kan die trilling verstoord zijn.Met behulp van bioresonatieapparatuur kunnen we deze verstoringen vaststellen en herstellen.

In het midden van de 20e eeuw vond bioresonantie aansluiting bij Oosterse ideeen uit onder andere de acupunctuur.Eind jaren 40 van de 20e eeuw werd de elektro-acupunctuur ontwikkeld en in tegenstelling tot acupunctuur (naalden waar zwakstroom op werd gezet) wordt bij bioresonantie geen gebruik gemaakt van naalden maar van handvatten en voetplaten.

In onze praktijk maken we gebruik van een KINDLING apparaat,we gaan ervan uit,dat cellen in het lichaan onderling communiceren via biofotonen ( bio betekend: leven,fotonen betekend: licht). Licht dat wordt uitgezonden door levend weefsel. Bepaalde stoffen kunnen deze communicatie verstoren. KINDLING is zeer goed inzetbaar om tot herstel van de verstoorde trillingsferequentie te komen. Met name bij chronische allergien, als oorzaak van veel ziekten.

Tevens is bioresonantie goed inzetbaar bij mogelijk herstel of verlichting van de volgende klachten:

- eczeem

- littekens

- gewrichtsklachten

- spijsverteringsklachten

- virusziekten

- bacteriele infecties .

Voor meer informatie over dit onderwerp zie de website: www.menssana.nu


Nosoden

 Bron: Syllabus Hans Reynen december 2008

 Als 2e onderdeel van de BNS therapie spreken over de inzet van nosoden. 

Nosoden zijn een onderdeel van de klassieke homeopathie waarbij gebruik wordt gemaakt van ziektemateriaal van de mens, b.v. een middel gemaakt van tumor weefsel,of een middel gemaakt van etter van b.v. iemand met tuberculose. 
Onder invloed van nieuwe regelgeving en eisen is nog maar een beperkt aantal nosoden verkrijgbaar.

 

Het lijkt griezelig maar daar in de klassieke homeopathie alleen met hoge verdunningen wordt gewerkt zit er helemaal niets meer in van de oorspronkelijke stof u kunt dus niet besmet raken met een dergelijk middel.We weten dat alle middelen in de klassieke homeopathie een bepaalde verdunning hebben b.v. 1 op10,1 op100,etc en iedere keer worden geschud bij de samenstelling,het bekende potentieren. Een paar voorbeelden van nosoden die ingezet kunnen worden zijnPfeiffer, Herpes simplex(koortslip), Herpes Zoster (gordelroos), Helicobacter pylori,etc. 
Soms is het middel voorhanden en niet de ampul, soms de ampul en niet het middel, doch via bioresonantie kunnen we in dat geval toch toedienen.

 


Substitutie:

 Bron: syllabus Hans Reynen december 2008

 Het derde gedeelte van de BNS therapie is substitutie of het aanvullen van tekorten. 

We spreken hier over een onderdeel van de orthomoleculaire geneeskunde.(een natuurgeneeswijze die uitgaat van de enorm helende kracht van echt gezonde voeding en voedingssupplementen). 
Waar we eigenlijk bij het BNS model steeds gebruik van maken is de biotensor, dit instrument valt in het vakgebied van de biofysische geneeskunde ook welradiesthesie genoemd.

Biofysica is gebaseerd op de quantumtheorie. Dit is een relatief jonge wetenschap.

Biofysica bestudeert de samenwerking en informatieoverdracht tussen de cellen. Via de biotensor ,bioresonatieapparatuur of EAV (meten van accupunten) worden de 16 orgaansystemen doorgemeten op aanwezige verstoringen op zowel lichamelijk als geestelijk, c.q. emotioneel gebied.

 

Megadoseringen van vitamines helpen ons heel erg goed om het algemeen gezondheidsniveau,dat sterk achteruit gaat door onze westerse levensstijl,weer op te krikken. Er is hiervoor de laatste jaren steeds meer wetenschappelijk bewijs gekomen.

 Voldoende en volwaardige voedingsstoffen zijn een belangrijke basis voor gezondheid. Door het lichaam gericht te voorzien van optimale hoeveelheden noodzakelijke voedingsstoffen, wordt het zelfherstellende vermogen van het lichaam optimaal ondersteunt.

Orthomoleculaire geneeskunde onderscheidt zich van de traditionele geneeskunde door het gebruik van veilige lichaamseigen stoffen in plaats van geneesmiddelen.

Algemeen:

Door toepassing van de BNS Therapie, kan orthomoleculaire en biofysische geneeskunde op veel 
gebieden worden ingezet. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

 - hart - en vaatziekten                                      -                    huidaandoeningen

- vermoeidheisyndromen                                   -                   gewrichts - en reumatische aandoeningen

- overgewicht                                                   -                    emotionele klachten (b.v.: burn-out)

- gedrags - en leerproblemen                            -                    spijsverteringskIachten

De grondlegger, Hans Reijnen, heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak van deze uiteenlopende ziekten. "Door BNS therapie toe te passen zijn we in staat om patienten te verlossen van een aantal universele westerse beschavingsziekten, die dan ook iedere keer hetzelfde patroon van ontstaan blijken te hebben".

Meer informatie hierover op de website: www.menssana.nu

Met de kennis en de verkregen gegevens wordt er een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan bestaat uit voedingsadviezen en een advies voor het gebruik van aanvullende gerichte voedingssupplementen, alsmede de inzet van middelen die ons ter beschikking staan uit de natuurgeneeskunde o.a.homeopathie,fytotherapie, spagyriek en middelen aangemaakt via bioresonantie( via bloed,speeksel,sputum,etc)