Centrum Klavertjedrie

 

  

MAGNETISEREN

  

 

Magnetiseren,waarom laat je dit doen?

De laatste decennia wordt steeds meer aandacht geschonken en waarde gehecht aan zelfgenezende vermogens van de mens. Men wordt zich meer en meer bewust van de actieve rol, die ieder in zijn eigen gezondheid speelt. Het besef van de invloed van voeding, ademhaling, lichaamsbeweging en dus ook spanningen op ons welzijn is zo langzamerhand gemeengoed geworden. Zoals de meeste mensen reeds weten hangt de lichamelijke gezondheid sterk af van het psychisch welbevinden.

  .

Magnetiseren is voor iedereen geschikt, mits hij (of zij) kan staan voor de veranderingen.

Onze visie op welzijn komt voort uit de beleving dat alles en iedereen omgeven is door energievelden. De moleculen en celstructuren die hier in aanwezig zijn vinden we ook terug in alle levende wezens en in alle energieniveaus van ons bestaan. Dit zijn hele dynamische velden en verschillen bij iedereen en in iedere situatie. Alle veranderingen in dit fijnstoffelijke 
energieveld kunnen we waarnemen.Men voelt zich bijvoorbeeld ontspannen, gespannen, groot, klein, vrolijk of boos.

Zo heeft een somber mens een koud en klein energieveld (aura).Van complimentjes daarentegen strekt dit energieveld zich ver uit; dan voelen we ons groeien Door emotionele gebeurtenissen en of lichamelijke aandoeningen kan het 
zijn dat deze energievelden uit balans raken en voelt men zich ziek en of kunnen er ziekte(n) ontstaan.

 

 


Als magnetiseur maken we gebruik van dezelfde energievelden ,genaamd Universele,Goddelijke of Kosmische energie .

Deze energie kan uit de handen of de ogen van de magnetiseur komen. We screenen als het ware het energieveld en "zien" waar zich eventueel blokkades bevinden en of waar het energieveld belemmert wordt om goed door te stromen. We zorgen ervoor dat vuile energie wordt afgevoerd en schone, lichte energie er weer voor in de plaats komt.

Bij dit gehele proces wordt ook gebruik gemaakt van kleuren.Ook blokkades, die we in ons leven opbouwen als gevolg van onverwerkte emotionele conflicten, worden zo langzamerhand weggewerkt.

Ieders lichaam bevat positieve en negatieve geladen energie
Wanneer deze verstoord zijn leidt dit tot lichamelijke en psychische klachten tot zelfs de meest ernstige ziektes toe. 
Wanneer we iemand magnetiseren zullen onze handen langs jouw lichaam gaan ( meestal hoeven we niet eens aan te raken en anders vragen we hier toestemming voor ) om de spanningen te voelen die behandeld moeten worden en vervolgens nemen “we” die met onze handen weg, nu lukt dat niet altijd in 1 keer waardoor meerdere behandelingen soms noodzakelijk zijn maar loopt u bij een magnetiseur voor klachten ( zoals hoofdpijnen, rugpijn en andere lichamelijke klachten ) dan zal een behandeling hooguit uit 12 sessies bestaan, zijn er meer sessies nodig, dan is de magnetiseur niet in staat u te behandelen.

 Magnetiseren is een schoonmaak - en balanceringsproces en transformeren van energieen, die ruimte schept om 

nieuw evenwicht te creeren. Op deze manier wordt de balans tussen lichaam,geest en ziel herstelt.

Magnetiseren is een krachtige methode van herstel voor lichaam en geest.

 


Als bij het magnetiseren vage of onbestemde klachten zichtbaar en voelbaar worden, kunnen wij aanwijzingen aanreiken, of doorverwijzen naar een andere hulpverlener.

Er kan ook een nadere afspraak gemaakt worden om specifieke problemen aan te pakken in hoeverre er vertrouwen is in het gehele proces. Een ieder ontvangt namelijk dat deel van de nieuwe energie, die men kan verwerken. De mate, waarin iemand dit kan, hangt af van zijn (haar) weerstand en zijn (haar) daadkracht, welke weer afhankelijk zijn van zijn (haar) bewustzijn.

Magnestiseren wordt gedaan door Oomke Bos