Centrum Klavertje Drie


Paranormale Hulp/Mental Coaching


 

 

Paranormaal betekent bovennatuurlijk, er is geen wetenschappelijke verklaring voor, buitenzintuigelijk, waarnemen vindt plaats buiten de normale zintuigen om.

Extensie van de gekende zintuiglijke waarneming met een tijdcomponent:

-- zien in de toekomst

-- zien van aura's

-- zien van overledenen, lees geesten

-- niet gerelateerd aan de logica ('t voorvoelen dat er iets gaat gebeuren).

- -uitbreiding van waarneming buiten de gekende zintuigen (telepathie).

- -uitbreiding van vermogens tot handelen voorbij de kennis van het wetenschappelijke

  ** genezen door of zonder handoplegging

  ** geestelijk genezen zonder bij elkaar aanwezig te zijn (aanroep)

  ** telekinese, teleportatie

  ** medieren tussen overledenen en levenden.

  ** het hebben van (voor)kennis (voorspellende dromen)

 

In sommige culturen is het ervaren van paranormale gaven en verschijnselen deel van het gebruikelijke leven.

Ook in bepaalde geestelijke stromingen worden paranormale vermogens niet beschouwd als buitengewoon, maar als een onderdeel van de werkelijkheid.

 

Daar ik over deze gave beschik kan ik U in meerdere opzichten van dienst zijn:

 


Reading
 

Zie hiervoor ook de therapiebeschrijving onder psychometrie.

De sessie vindt plaats in een ontspannen sfeer,meestal hou ik een foto van U of voorwerp door U gedragen vast.

Tijdens een sessie wordt U zich bewust van een aantal zaken die nog eens bevestigen waar U zelf al vaak met gekonfronteerd bent geweest.Vragen die er zijn bij U worden beantwoord vanuit een wereld die informatie bevat waar we normaal niet bijkunnen. Veelal krijgt U ook antwoord op gezondheidsvragen naast Uw levensvraagstukken op het gebied van relatie en toekomst.

Soms krijgt U te horen wie Uw gidsen zijn.
Meestal krijgt U een goed antwoord op vraagstukken over schoolkeuze en werkkeuze.

  


Aardstraling meten.
 

Aardstraling (onderdeel van de radiesthesie) is een verzamelnaam voor meerdere energieen en stoorvelden die vanuit de aarde naar boven komt, vooral via breuken in de aardlaag of via geconcentreerde wateraders die onder de grond stromen.Voor een uitgebreide uitleg en informatie over aardstralen kan ik U aanraden eens te gaan snuffelen opwww.mymobichip.nl

 

Healing b.v. vindt ook plaats middels overdracht van energieën,de homeopathie is geheel gebaseerd op het werken op energetisch niveau.Uiteraard ook de bioresonatie op uitgebreide schaal toegepast in de complementaire praktijken is geheel gebaseerd op het werken met trillingen,lees energieën.

 

Aardstraling is goed te meten met ontwikkelde apparatuur waarbij deskundigen een goed beeld schetsen over de plaats en de intensiteit van de straling. 
Veelal wordt er ontstoringsapparatuur aangebracht op de juiste plaats,er komen steeds meer ontstorende middelen op de markt (pyramides,kristalllen,antennes,etc)


Zelf meet ik met de biotensor, vroeger werd dit gedaan door een wichelroede en later met de pendel,als voorlopers van de biotensor, die in de jaren 80 van de vorige eeuw zijn entree deed en in menig praktijk wordt toegepast als middel vanuit de radiesthesie.

 

Gevoelige mensen kunnen sterk beïnvloed worden door aanwezige energieën zoals aardstraling in een bepaalde ruimte. Aardstraling is al bekend sinds de oudheid en vroeger wist men dat je nooit een huis moest bouwen op een aardstraal, alleen op positieve aardstralen bouwde men kerken en dan ook vaak op een kruispunt van een aantal stralen ( kruising van leilijnen).

 

Overdag wordt de straling deels geneutraliseerd door het zonlicht en verblijven we niet vaak op dezelfde plek. Omdat we ook met onze voeten op de grond staan, beslaan we slechts een klein oppervlakte en zijn we ook geaard waardoor de straling deels wordt afgevoerd. Als het donker wordt, wordt de straling veel sterker. En omdat we, als we slapen, ruim 7-8 uur op dezelfde plek verblijven (in bed) en liggend ook minder geaard zijn, kunnen we langere tijd bestraald worden , met de nodige nare gevolgen. Afhankelijk hoe gevoelig je bent, hoe snel je weer energie kan aanvullen en hoe groot je weerstand is komen de klachten langzamerhand opzetten.


Aardstraling verzwakt je aura en dus je weerstandEventuele klachten die kunnen ontstaan zijn bijvoorbeeld: 
--- slapeloosheid

--- uitgeput raken, oververmoeid ( ook als men 's morgens op staat)

--- snel energie verliezen in aanwezigheid bij personen

--- hoofdpijn of migraine, rugpijnen, vaak buikpijn en/of diarree

 

Bij kinderen: 
---bedplassen

--- slecht slapen

--- eczeem

--- hyperactiviteit

--- vermoeidheid


Extreme vormen van ziekten mogelijk veroorzaakt door straling zijn bijvoorbeeld

--- tumoren en alle mogelijke vormen van kanker

--- suicidale emoties

--- hoge bloeddruk

 

In zo'n geval is het verstandig om onderzoek te laten doen .Vaak is het probleem al verholpen als je je bed verplaatst, maar je moet wel weten hoe de  aardstralen door je huis lopen. Met de biotensor kan ik U exact aanwijzen waar bij U wel of geen sprake is van straling.Voor eventueel onstorende middelen kan ik ook zorgen.

 

Vraag naar een prijsopgave indien ik U ga bezoeken,tarief ( 30 Euro per uur) en reiskostenvergoeding (a 0,25 ct per km.)

 

 

De wetenschapper doet altijd nog wat lacherig over aardstraling maar we hebben voldoende feiten en aanwijzingen dat het er is.!!!

  


Entiteitenbelasting in huis of elders.
 

Regelmatig word ik gevraagd langs te komen,daar het thuis onrustig is,men heeft sterk het vermoeden dat er een overledene (entiteit) aanwezig is,die door de aanwezigheid verstorend kan werken.

 Er zijn voorbeelden waarbij de overledene niet zijn oorspronkelijke plek wil verlaten en die plek ook verdedigd door onprettig aanwezig te zijn, hij/zij duldt geen aanwezigheid van nieuwe bewoners.

We noemen deze entiteiten aardsgebonden.

Ouderen en kinderen kunnen zowel overdag als 's nachts een behoorlijk onprettig gevoel hebben als hij/zij er weer is.

 We hebben het over een entiteitenenergie,die door mij goed voelbaar is en meetbaar met de biotensor.

Vaak kan ik direkt meer vertellen wie er is en waarom.

 Reiniging van de woning c.q. vertrek van de entiteit vindt vaak al plaats na telefonisch kontakt.

 Mocht dit niet zo zijn dan kunt U mij langs laten komen (tarief 30 Euro per uur) en reiskostenvergoeding (a 0,25 ct per km). De entiteit van de plek wegkrijgen kan voor het medium soms heftig zijn, er is vaak duidelijk verzet,zichtbaar ook aan de uitingen van het medium.

 Tegen kinderen zeg ik vaak dat ik de entiteit mee neem in de auto en thuisgekomen vraag naar de hemel te gaan waar ze thuis horen, als medium kunnen wij een entiteit naar het Lichthelpen.los van de aarde, want hun aardse periode is voorbij.

 

 


Mental Coaching
 

Ruime ervaring heb ik opgedaan bij de hulpverlening inzake levensvraagstukken.

U heeft een traumatische ervaring achter de rug, U heeft een dierbare verloren en komt daardoor in een rouwverwerking terecht, er zijn problemen in Uw relatie, U bentdepressief of in het ergste geval zijn er suïcidale gedachten, U heeft al langere tijd gezondheidsklachten die al door meerdere specialisten zijn

onderzocht maar niet echt tot een verlichting leiden,etc,etc.

 Al met al we beginnen met een goed gesprek en een luisterend oor van mijn zijde.

Als we vermoeden dat er mogelijk lichamelijke klachten schuilen achter Uw psychische klachten, kunnen we altijd de ondersteuning inzetten van iriscopie en eventueel oligotherapie en orthomoleculaire metingen verrichten.

 Vervolgens volgen een aantal mede door U te bepalen praatsessies indien gewenst ondersteund met magnestiseren om voor U de zon weer aan de hemel te zien schijnen.

 


Waarom dit onderwerp als onderdeel van paranormale hulpverlening?

 Juist bij rouwverwerking is het extra ondersteunend,dat ik mogelijk kontakt kan maken met de overledene om zodanig via de ontvangen boodschappen nog openstaande vragen beantwoord te krijgen of gewoon een groet te krijgen die U tot rust brengt.

In andere situaties is juist mijn sterke intuitie van belang om soms “stukken " waar U het liever niet over heeft toch naar voren te krijgen, vaak hoor je ik was er zelf niet over begonnen maar nu je het vraagt of zegt, voel ik me een stuk verlost van hetgeen ik mijn schouders meedroeg.

In dit werk gaat het om een basis van goed vertrouwen tussen U en mij.

 Voor het uurtarief zie de tarievenlijst op deze site,andere ondersteuningen als magnetiseren,meten,etc", zijn inclusief het tarief per uur,mocht het qua tijd wat uitlopen dan betaald U maximaal voor 1 uur.

Mocht er worden gekozen om bioresonatie in te zetten dan wordt hiervoor een extra vergoeding gevraagd.

 


Oomke Bos