Centrum Klavertjedrie

 

 

 

PSYCHOMETRIE(FOTOLEZEN)


 

Psychometrie.  

Psychometrie of Psychoscopie is het doen van een helderziende waarneming middels een inductor b.v. een foto,voorwerp of andere inductor. Men noemt psychometrie ook wel schouwen met de ziel of innerlijk schouwen. De psychometrist voelt aan bijvoorbeeld een ring, horloge of een foto en krijgt beelden door of krijgt over de te schouwen foto of voorwerp zaken door die te maken kunnen hebben met allerlei uiteenlopende feiten alskarakter,ziektebeeld ,toekomstigheden,woonomgeving,etc,etc.

 

We hoeven niet speciaal een persoon te schouwen,kan ook een dier zijn,of b.v. een huis waar U vragen over heeft. Psychometrie is niet alleen weggelegd voor helderzienden,of zoals we vaak noemen een paragnost of een medium.Eigenlijk psychometreren we allemaal,in een winkel waar we een cadeau uitzoeken pakken we het aan en voelen ook of het goed is.Velen zijn door mij opgeleid in de psychometrie en met succes mijn mening is dan ook dat door veel oefenen en trainen veel kan worden bereikt. De meeste psychometristen staan wel bekend als paragnost of medium,waarbij mijn mening is dat een medium in vergelijking met een paragnost kontakt met overledenen heeft,dus ook foto’s of voorwerpen van een overledene “behandelen”,waarbij veelal informatie komt over zaken die de overledene nog kwijt wil en vaak een groet brengt aan degenen die achterbleven,vaak ook zeggen ze hoe ze zich voelen na hun overlijden.Een overledene wordt ook wel in vakjargon entiteit genoemd. Na het overlijden gaat een overledene naar de sferen,of ook wel hetgasvormige of kosmische of hemel genoemd,een andere dimensie dan het aardse.

 


Hoe werkt psychometrie?
 

Voor zover mijn kennis reikt op dit gebied zijn we haast zover dat we uit de quantumfysica

steeds meer te horen krijgen dat er waarschijnlijk informatieoverdracht is door de (bio)fotonen onderling ,de informatiedragers of lichtdeeltjes.Wellicht zijn deze deeltjes als subatomaire deeltjes aanwezig in de kosmos en is daardoor kontakt mogelijk daar we ook hier weer over een energie dus trilling dus een bepaalde frequentie praten. Iemand die in staat als ontvanger zodanig af te stemmen of in te tunen

krijgt kontakt en info. Let wel hoe hoger in het gasvormige of hoe dichter bij onze universele bron hoe hoger de frequentie. Een medium is dan ook in staat in een hogere frequentie te schouwen dan een paragnost.

 


Naar de praktijk!!! 

 a) Consult bij mij thuis,er worden geen zaken behandeld die te maken hebben met zakelijke transacties of b.v loterijen of iets   dergelijks.

    We richten ons met de tarievenlijst raadplegen.
    We behandelen 1 foto of voorwerp per sessie.

 b) Organiseren van huiskamerbijeenkomsten ,wij komen op uitnodiging bij U thuis waar U een aantal personen heeft uitgenodigd.

    Onze ervaring is dat een aantal van 6 tot 14 personen prettig is,een ieder levert 1 foto of voorwerp in en komt dan ook aan bod. 
    Gezien de thuissituatie is het karakter van deze avonden toch persoonlijk. 
    Foto,s of voorwerpen van overledenen kunnen ook worden behandeld. 
    Prijs op aanvraag,afhankelijk van de afstand die we moeten rijden.

 c) Organiseren van grotere bijeenkomsten.Regelmatig treed ik op voor groepen die qua grootte kunnenvarieren van 15 tot 100 aanwezigen.

    U begrijpt,dat niet iedereen aanbod komt,onze ervaringis dat we op een avond 15 tot 20 ingeleverde foto’s of voorwerpen behandelen. 
    Er mogen ook foto’s vanoverledenen worden ingeleverd. Prijs op aanvraag afhankelijk van de te rijden afstand.


Oomke Bos