NIEUWSBRIEF december 2013

 

Meer over complementaire geneeskunde.

 

U kijkt natuurllijk op,dat er plots na langere tijd weer een Nieuwsbrief verschijnt, want we zijn behoorlijk lang "uit de lucht "geweest. Zoals vele andere jaren in mijn leven is ook 2012/2013 een bijzondere periode geweest in die zin, dat wanneer ik me beperk tot Klavertjedrie er een duidelijk beeld ontstaan is wie we zijn in het advies aan klanten wat betreft hun vragen en behandeling van klachten, vaak zien we, dat er regulier al het nodige is gedaan. Sinds de start van Klavertjedrie is er te weinig tijd besteed aan de website, waarbij ook nog komt, dat je probeert bepaalde taken van de webmaster over te nemen.

Ook dat is een trainingscurve waarbij ik me gelukkig mag troosten, dat Evert Everts de webmaster altijd nog inspringt wanneer het gevraagd wordt.

 

Tot februari 2014 wordt er niet gewerkt in onze praktijk, met als belangrijkste bedoeling in deze maanden een goed raamwerk te implementeren, die past in de tijd waarin we leven.

We zien de merkbare gevolgen van de crisis links en rechts in meerdere complementaire praktijken. Uiteraard is daar ook de geografische ligging op van invloed, de aard en de nuchterheid van de mensen om je heen is ook een faktor, die meespeelt.

 

Wat we natuurlijk ook weten is dat het opleidingsniveau de laatste jaren sterk stijgt van de "therapeut ", waarbij de arts-homeopaat in het oog springt en terecht want hier is een zeer hoog opleidings en kennisniveau aanwezig. Het esculaapteken blijft hun symbool.

    

 

Toch zijn er in de loop van de afgelopen jaren zeer gespecialiseerde praktijken ontstaan,die zeker de nodige resultaten hebben en blijvenopleveren.Met name in denatuurgeneeskunde en in de orthomoleculaire geneeskunde worden goede resultaten geboekt. We weten allemaal, dat op dit moment voeding actueel is en steeds vaker hoor je spreken over overvoeding, de toename van diabetes-2 is zorgelijk en mogelijk biedt nader onderzoek op het gebied van voeding soelaas.

 

Terug naar onze eigen praktijk, waarbij we kunnen vermelden, dat we meerdere personen met vermoeidsheidsklachten, depressies, schikdklierafwijkingen, psychoses, (ernstig) B12 tekort, niet kunnen aarden, tekorten in de micronutrienten, overgewicht, etc hebben kunnen helpen, let wel niet iedereen die komt kunnen we helpen.

Accent bleef toch op psychische klachten, waarbij regelmatig een tekort aan o.a. B12 werd gevonden, advies was steeds suppletie.

 

De biotensor is een onmisbaar medium geworden om te meten en te weten.Geinspireerd op hetgeen Hans Reynen van menssana heeft beschreven over de BNS therapie werken we nagenoeg geheel zoals in de praktijk in Deurne van Menssana. In onze links vindt U een verwijzing naar de website van Hans Reynen.

 

Nog regelmatig wordt ik daar bijgeschoold en op de hoogte gebracht van de nieuwste ontdekkingen en methodieken.

 

De biotensor wijst ons de weg, we kunnen veel vragen stellen en vaak kunnen middels het aanwijzen van bepaalde energetische middelen
(virtuele middelen) snelle genezing op gang worden gebracht. Het energetisch genezen heeft duidelijk zijn entree gedaan in onze praktijk doch onderscheid het zich van het magnetiseren, dan wel accupunctuur, accupressuur, aurahealing,etc?

 

Voor de nieuwsgierigen onder jullie is Franz Mesmer de grondlegger van het magnetiseren, als alternatieve geneeswijze,    

welke methode al jaren in onze praktijk wordt toegepast en met succes. We praten over een vorm van handoplegging,overdracht van   energie,welke ook zonder aanraken kan plaatsvinden. We weten immers Jezus legde de hand op en hij genas.!!!!!

 

 

Als behandelmethode zetten we meestal als middel (soms extra) bioresonantie in. Wij beschikken over apparatuur van Kindling.

Tijdens de behandeling houdt de klant in elke hand een elektrode, tijd en sterkte worden bepaald middels de biotensor.

Veelal passen we toe bij vermoeidsheidsklachten.

Over bioresonantie is ondertussen veel dokumentatie beschikbaar,

Veel therapeuten gebruiken deze apparatuur ook om medikamenten te kopieeren en accupuntmeting te doen (Voll)

 

 Voor 2014 gaan we in ieder geval werken volgens de BNS methode, tevens zal de bioresonantie een grote rol blijven spelen. De orthomoleculaire geneeskunde enbyofisische geneeskunde zijn dankbare instrumenten om hulp te kunnen bieden. Magnetiseren blijft een onderdeel van ons werk. Iriscopie en Oligotherapie blijven op de achtergrond aanwezige methodes, die in voorkomende gevallen worden toegepast. Het paranormale werk in de ruimste zin van het woord blijft een onderdeel van ons werk, vaak vind je in het verlengde hiervan de mental coaching.

 

In een Nieuwsbrief van januari 2014 wil ik schrijven over Geestelijk Genezen in het verlengde van het energetisch genezen in deze Nieuwsbrief.

 

Oomke Bos 10 december 2013