Nieuwsbrief                                                                      Maart 2012


 

CENTRUM KLAVERTJEDRIE

 

In meerdere media wordt gesproken over het onderwerp “de ziel”dit jaar. Klavertjedrie heeft als thema dat we werken aan een balans tussen lichaam, geest en ziel bij onze behandelingen.

 

Het lichaam spreekt voor zichzelf, onze stoffelijke verschijning waarneembaar voor onszelf en de ander, we kunnen het zien,voelen,etc.

Bij geest wordt het al moeilijker, wij zien het brein als een integraal gedeelte van ons lichaam, de hersenen, ook stoffelijk doch onvoorstelbaar ingewikkeld orgaan, we zouden het ook ons besturingsmechanisme kunnen noemen, waar o.a. het centrale zenuwstelsel samenkomt.

En dan de ziel ? of zoals wij het ook wel eens beschrijven de zielekracht, want hier hebben we het over een niet stoffelijk deel, een nog vaak ter diskussie staand fenomeen tussen de de filosoof, de wetenschapper en momenteel vooral in de gelederen van de neurowetenschappers.

Zetelt de ziel in de hersenen? Of bestaat de ziel echt niet ? indien zo dan geen bestaansrecht voor vorige levens,(re)incarnatie,etc.

Of zetelt de ziel ergens anders in het lichaam b.v. in het hart?

Let wel het is een pure energiebron zoals wij ervaren en weten, verbonden met, ja wie weet waar allemaal mee, waarin zich een blauwdruk van de persoon bevindt,alsmede een database om het zo maar te noemen karma.

Als we in de van Dale kijken vinden we als omschrijving voor de ziel:

Ziel,de (v) het niet-stoffelijke althans stoffelijk niet te bepalen beginsel op grond waarvan de mens leeft.

De ziel is ook het vermogen om gewaar te worden en te begeren,de zetel of bron van de gedachten,van het gevoel en de wil.

Etc,etc

 


Juist deze laatste twee zinnen geven een hoop stof tot diskussie in de media rondom Robert M, momenteel inzake de rechtzaak rondom hem.

We lezen over de relatie tussen ons brein en de ziel.

Vroeger leerden we al: het goede is in de mens maar ook het kwade.

Mogen we de volgende stelling neerzetten: Ons denken is het resultaat van de interferentie tussen de ziel en de geest.We komen dan al gauw in het gebied van verlangen en (vrije) wil.

Zijn we onderdeel van een universum waarin alles is voorbestemd?

Ons bewustzijn staat dan een beetje aan de zijlijn toe te kijken doch we spiegelen ons ook aan de gedachte dat we vrijheid van keuze, vrije wil hebben vanuit ons brein.

Is hetgeen wij waarnemen de realiteit van de wereld of is het gezien ons beperkt vermogen tot waarnemen nog een veel grotere wereld aanwezig waar wij niet bij kunnen!

Deze stelling is zeer waarschijnlijk volgens Coen Simon filosoof,die daarmee ook duidelijk stelt, dat de de MRI scan niet aan kan tonen dat de vrije wil ergens zetelt, doch dat we er mee te maken hebben weten we allemaal, we kunnen de vrije wil niet negeren.

Dit geldt evenzo voor ons bewustzijn in het algemeen het blijft subjectief maar het is er wel echt!!

Het is dus nog steeds van belang dat er naast de neurobilogie,neurowetenschappen en natuurkunde nog steeds een sterke kracht uitgaat van de filosofie.

Er zal nog veel waardevolle kennis vergaard moeten worden om mogelijk (ooit) voor de wetenschapper een exact model te kunnen beschrijven.

 

 


Lever en galstenen

 

Een wat rationeler onderdeel van ons werk is het constateren van de aanwezigheid van leverstenen en galstenen om de lever en de gal te reinigen.

Vaak is er een relatie tussen dit verschijnsel en B12 tekort.

Er zijn benaderingen die stellen,dat 30 tot 40% van onze westerse mensen leverstenen hebben, langere tijd geleden werd door o.a Moritz hier reeds aandacht aan besteed, waar ook aan gekoppeld een kuur, want als je ze hebt wil je ze ook kwijt.

Veel ervaringen in de behandelingen zijn door Hans Reynen beschreven op zijn website www.menssana.nu

In de reguliere geneeskunst is nog maar weinig aandacht voor dit fenomeen, ze worden niet gevonden, galstenen wel en worden altijd nog operatief aangepakt.

Hans Reynen heeft een alternatieve reingingskuur ontwikkeld waarbij bolletjes aangemaakt op de bioresonantie er voor zorgen na inname dat de gal en leverstenen gefractioneerd met de feces naar buiten komen.

Sommigen reageren na een reiniging met : Ik ben een heel ander mens geworden, mijn bloeddruk is gedaald, ik ben niet depressief meer, mijn moeheid is weg, etc, etc.

 


In mijn praktijk kan ik naast het konstateren van de aanwezigheid van lever en of galstenen U van dienst zijn met een reinigingskuur zoals reeds gezegd aangemaakt alsglobuli op de bioresonantie, de kuur loopt meestal 6-8 weken.

U kunt rustig eens langskomen voor een folder en advies.

Buiten de consultkosten betaald U 15 Euro voor een kuur.

 

 


Voor nader advies kunt U mij bellen of mailen.

 

 


Oomke Bos