Het is alweer 2 jaar geleden,dat ik mijn laatste nieuwsbrief produceerde.

De website is pas weer on-line,net als vorig jaar zijn we gehackt door

Spaanse hackers,doch op de site vinden ze geen financiele gegevens.

Het vervelende is,dat een gehackte site natuurlijk op meerdere plekken

wordt geblokkeerd,dus ik had langere tijd op sommige plaatsen geen toegang.

Dank zij de inzet van onze webmaster Evert Everts is er een geheel nieuwe

Joemlaversie aan toegevoegd met het huidige resultaat.

Evert klasse we kunnen weer verder,we hebben de website echt nodig.

 

Alhoewel we niet aanwezig op ons praktijkadres in Zoutkamp tot vrijdag

3 april a.s. kunt U ons via de mail altijd om raad vragen. We doen onze

uiterste best om U met raad en daad terzijde te staan.

Vanaf 3 april kunt U weer gewoon op afspraak terecht in onze praktijk.

 

In het aanbod van therapieen hebben we de iriscopie en de oligotherapie

laten vervallen,deze therapieen zijn niet zo goed meer inpasbaar ook

mede door niet beschikbare tijd.

 

We gaan ons steeds meer koncentreren op de inzet van de BNS methode,

behandeling middels bioresonantie en de aanmaak van homeopathische

middelen met behulp van de bioresonantieapparatuur.

Tevens blijft het magnetiseren en zich eventueel aankondigende paranormale

vraagstukken met de nodige prioriteit behandeld.

 

De tarievenlijst heeft een up-date ondergaan qua prijzen,met de vorige prijs-

niveaus redden we het niet meer,tevens is meer gekeken naar het prijsniveau

van kollega's. Uiteraard blijven de oude tarieven geldig voor reeds lopende

afspraken.

 

15-01-2015

Oomke Bos